logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 14:50 20/7/2020
Sau 2 năm thực hiện Luật tín ngưỡng – tôn giáo (20/7/2020)

VOV1 2 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho thấy những điểm mới trong Luật đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; phù hợp với thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Hiện nay ở Việt Nam có 43 tổ chức được Nhà nước công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Mỗi tổ chức tôn giáo có giáo lý, giáo luật, hệ thống cơ cấu tổ chức, phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử,… khác nhau. Luật và Nghị định số 162 được ban hành trên cơ sở mẫu số chung, áp dụng cho tất cả các tổ chức tôn giáo không loại trừ, cũng không ưu ái cho tổ chức tôn giáo nào. Khi áp dụng vào thực tiễn hoạt động, các tổ chức tôn giáo đã gặp phải một số vướng mắc, khó khăn nhất định. Vướng mắc này do quy định của luật hay là do cách thực thi?

Tải file Mã Nhúng:

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
10h00-10h30 Giỏi nghề
10h55-11h00 Quảng cáo
15h45-16h00 VOV kết nối
22h55-23h00 Quảng bá vov1
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: