logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 17:59 28/9/2020
Không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, phường: Tinh gọn bộ máy và đảm bảo hiệu lực hiệu quả (28/09/2020)

VOV1 Việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị là thực hiện chủ trương của Đảng về việc tổ chức lại chính quyền địa phương cho phù hợp với đặc điểm đô thị. Theo nghị quyết 97 của Quốc hội, từ ngày 1-7-2021 sẽ thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo 2 cấp, cấp thành phố và cấp quận, không tổ chức HĐND cấp phường. Quốc hội cũng có nghị quyết 119 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của TP Đà Nẵng từ ngày 1-7-2021 chỉ 1 cấp là HĐND thành phố và UBND thành phố. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án không tổ chức HĐND quận và phường. Vậy làm thế nào để bộ máy thực sự tinh gọn mà vẫn đảm bảo hiệu lực hiệu quả khi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại cấp quận, phường ở các thành phố lớn này.

Tải file Mã Nhúng:

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
17h00-17h50 Nhịp sống
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: