logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 12:40 23/12/2019
Đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững (23/12/2019)

VOV1 Dân số dân tộc thiểu số chiếm 14,6% nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm 63,35% tổng số hộ nghèo của cả nước. Vẫn còn 21% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn nhận được sự quan tâm nhiều nhất của Đảng và Nhà nước với nhiều chính sách nhất nhưng đây cũng là vùng còn nhiều khó khăn, gian khổ nhất. Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khơi dậy, phát huy năng lực nội sinh của đồng bào. Tuy vậy, làm thế nào để đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững theo tinh thần của Nghị quyết và đề án được chuyển hóa trong thực tiễn là vấn đề cần lưu tâm.

Tải file Mã Nhúng:

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: