logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Hoàn thiện pháp luật kiến trúc (17/8/2018)

Sự cần thiết ban hành sớm Luật Kiến trúc.

Thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước (2/8/2018)

Thực hiện tốt Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước để tránh oan sai.

Kiểm định chất lượng trong giáo dục (26/7/2018)

Kiểm định chất lượng giáo dục cần được quan tâm trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

Nâng cao chất lượng hoạt động cơ quan tư pháp trong giải quyết oan sai (25/7/2018)

Cần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết các vụ oan sai.

Trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân (10/7/2018)

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ sở chưa được lưu tâm đúng mức, cần siết chặt trách nhiệm người đứng đầu.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h45-05h50 Quảng bá
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
7h10-7h15 Quảng cáo
8h25-8h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
9h00-9h45 Góc nhìn
9h45-9h50 Quảng bá
10h00-10h05 Bản tin
11h50-12h00 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin
14h30-14h35 Bản tin
14h55-15h00 Quảng bá
16h30- 16h35 Bản tin
16h55- 17h00 Quảng bá
17h00- 17h45 Điểm hẹn 17h
17h45-18h00 Quảng cáo
19h50-19h55 Quảng bá
19h55-20h00 Quảng cáo
23h00-23h05 Bản Tin
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: