logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Tăng cường xử lý trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (23/4/2018)

- Tiết kiệm, chống lãng phí hời hợt.
- Tăng cường xử lý trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kiên quyết với dự thảo luật không đảm bảo chất lượng và địa chỉ trách nhiệm (18/4/2018)

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Kiểm soát nhập khẩu công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (19/3/2018)

- Những hạn chế trong ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tế.
- Kiểm soát nhập khẩu công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h45-5h50 Quảng bá
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
8h25-8h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng bá
9h45-9h50 Quảng bá
10h00-10h05 Bản tin
11h00-11h05 Bản tin
11h50-12h00 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin
14h00-14h05 Bản tin
14h25-14h30 Quảng bá
14h30-14h35 Bản tin
14h55-15h00 Quảng bá
15h45- 16h00 Bài dân ca cổ
16h00- 16h05 Bản tin
16h30- 16h35 Bản tin
16h55-17h00 Quảng bá
17h45-18h00 Quảng cáo
19h50-19h55 Quảng bá
19h55-20h00 Quảng cáo
23h00-23h05 Bản Tin
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: