logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Tăng cường chấn chỉnh hoạt động đầu tư công (24/4/2017)

- Tăng cường chấn chỉnh hoạt động đầu tư công.
- Hạn chế lãng phí đầu tư công: Gắn trách nhiệm của người đứng đầu.

Hạn chế nhiễm độc thông tin không chính xác (20/4/2017)

- Hạn chế nhiễm độc thông tin không chính xác.
- Lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Tạo điều kiện cho người có công bị mất, bị thiếu giấy tờ được hưởng chế độ (19/4/2017)

- Tạo điều kiện cho người có công bị mất, bị thiếu giấy tờ được hưởng chế độ.
- Chính sách với người có công, không được vô trách nhiệm.

Cần phải quản lý cả tài sản công vô hình và hữu hình (17/4/2017)

- Cần phải quản lý cả tài sản công vô hình và hữu hình.
- Phải ràng buộc trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Công tác quy hoạch chồng chéo, thiếu gắn kết (11/4/2017)

- Dự thảo Luật Quy hoạch: Vì lợi ích quốc gia.
- Công tác quy hoạch chồng chéo, thiếu gắn kết.

Đừng để người dân mất niềm tin vào công lý (7/4/2017)

- Để người dân không đơn thương độc mã đòi bồi thường.
- Đừng để người dân mất niềm tin vào công lý.

Tội hiếp dâm trong Bộ luật Hình sự 2015: Cần phải được xử lý nghiêm (5/4/2017)

- Đau lòng từ những vụ hiếp dâm trẻ em.
- Tội hiếp dâm trong Bộ luật hình sự 2015: Cần xử lý nghiêm khắc.

Dự án Luật Quy hoạch: Xóa bỏ quy hoạch sản phẩm (3/4/2017)

- Dự án Luật Quy hoạch: Xóa bỏ quy hoạch sản phẩm.
- Quy hoạch tổng thể vì lợi ích chung.

Cần xử lý nghiêm với loại tội phạm xâm hại trẻ em (31/3/2017)

- Xâm hại trẻ em: Còn tâm lý dễ làm, khó bỏ.
- Cần xử lý nghiêm với loại tội phạm xâm hại trẻ em.

Mở rộng phạm vi cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy (30/3/2017)

- Mở rộng phạm vi cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.
- Cứu hộ, cứu nạn: Hiệu quả công việc có được nâng cao?

Cấm đánh bắt thủy sản mùa sinh sản - cần chính sách hài hòa (24/3/2017)

- Cần cấm đánh bắt thủy sản mùa sinh sản.
- Cấm đánh bắt thủy sản mùa sinh sản nhưng cũng cần chính sách hài hòa.

Không chuyển nợ doanh nghiệp thành nợ của Nhà nước (23/3/2017)

- Không chuyển nợ doanh nghiệp thành nợ của Nhà nước.
- Kiểm soát nợ công.

Cần khắc phục những hạn chế, bất cập đối với ngành du lịch (16/3/2017)

- Cần khắc phục những hạn chế, bất cập đối với ngành du lịch.
- Quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch: Đừng để cha chung không ai khóc.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
7h10-7h15 Quảng cáo
8h25-8h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng bá
9h00-9h45 Góc nhìn
9h45-9h50 Quảng bá
10h00-10h05 Bản tin
11h00-11h05 Bản tin
11h50-12h00 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin
14h25-14h30 Quảng bá
14h30-14h35 Bản tin
14h55-15h00 Quảng bá
16h00-16h05 Bản tin
16h30- 16h35 Bản tin
16h55- 17h00 Quảng bá
17h45-18h00 Quảng cáo
19h50-19h55 Quảng bá
19h55-20h00 Quảng cáo
23h00-23h05 Bản Tin
Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: