logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Bước tiến mỗi kỳ họp Quốc hội (21/5/2018)

Hôm nay (21/5), kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV khai mạc. Đây là kỳ họp ngắn và sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, như thông điệp đổi mới, sáng tạo, hành động mà Quốc hội đã đưa ra đầu nhiệm kỳ khóa này.

Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri (14/5/2018)

Làm thế nào để ý kiến của cử tri được giải quyết dứt điểm?

Chính sách phải đi kèm với nguồn lực thực hiện (9/5/2018)

- Trong phiên họp của Hội đồng dân tộc tổ chức mới đây Ủy ban dân tộc nhận định nhiều chính sách, pháp luật được ban hành nhưng lại thiếu hoặc không có nguồn lực bảo đảm thực hiện. Thực trạng này không mới và có trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ không riêng gì các chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi.

Chính sách đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (7/5/2018)

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2017, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành theo thẩm quyền 42 văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó có nhiều văn bản quan trọng trong việc chỉ đạo quy hoạch, đầu tư phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi; về chế độ đối với nhà giáo công tác tại các trường chuyên biệt và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; về chế độ chính sách với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Điều này đã giúp chất lượng giáo dục khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được cải thiện đáng kể.

Chính sách giảm nghèo cho đồng bào miền núi - còn đó nhiều khó khăn (4/5/2018)

Việc thực hiện chính sách giảm nghèo còn nhiều bất cập, tình trạng tái nghèo phổ biến, cần có những giải pháp đồng bộ.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h55-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
7h10-7h15 Quảng cáo
12h50-13h00 Thể thao
18h50-19h00 Thể thao
19h55-20h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h30-23h35 Quảng bá
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: