logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Phòng chống tham nhũng: Cần nhận định rõ về trách nhiệm (21/9/2017)

- Phòng chống tham nhũng: Cần nhận định rõ về trách nhiệm.
- Đừng để sống trong sợ hãi.

Bảo vệ quyền lợi phụ nữ trên 35 trong giải quyết việc làm (18/9/2017)

- Bảo vệ quyền lợi phụ nữ trên 35 trong giải quyết việc làm.
- Để pháp luật về bảo vệ phụ nữ đi vào cuộc sống.

Lợi ích của người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (15/9/2017)

- Lợi ích của người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội.
- Cần nâng cao giám sát việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội.

Cơ chế nào cho công tác kê khai tài sản đi vào thực chất? (11/9/2017)

- Kê khai không phải để cất giấu.
- Cơ chế nào cho công tác kê khai tài sản đi vào thực chất?

Căng thẳng bội chi ngân sách nhà nước (8/9/2017)

- Giữ mức bội chi Quốc hội cho phép.
- Căng thẳng bội chi ngân sách nhà nước.

Giấy phép con vô lý sẽ làm giảm sức cạnh tranh cho doanh nghiệp (6/9/2017)

- Chặn giấy phép con trong quá trình xây dựng luật.
- Giấy phép con vô lý sẽ làm giảm sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo (4/9/2017)

- Rút đơn tố cáo có tác động gì.
- Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

Sau chất vấn nhìn nhận trách nhiệm người đứng đầu (1/9/2017)

- Chất vấn để giải quyết vấn đề tồn đọng.
- Sau chất vấn nhìn nhận trách nhiệm người đứng đầu.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h45-5h50 Quảng bá
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
7h10-7h15 Quảng cáo
8h25-8h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng bá
9h00-9h45 Góc nhìn
9h45-9h50 Quảng bá
10h00-10h05 Bản tin
11h00-11h05 Bản tin
11h50-12h00 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin
14h25-14h30 Quảng bá
14h30-14h35 Bản tin
14h55-15h00 Quảng bá
15h45- 16h00 Bài dân ca cổ
16h00- 16h05 Bản tin
16h30- 16h35 Bản tin
16h55-17h00 Quảng bá
17h45-18h00 Quảng cáo
19h50-19h55 Quảng bá
19h55-20h00 Quảng cáo
23h00-23h05 Bản Tin
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: