logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước (2/8/2018)

Thực hiện tốt Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước để tránh oan sai.

Kiểm định chất lượng trong giáo dục (26/7/2018)

Kiểm định chất lượng giáo dục cần được quan tâm trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

Nâng cao chất lượng hoạt động cơ quan tư pháp trong giải quyết oan sai (25/7/2018)

Cần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết các vụ oan sai.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h55-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
11h40-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h50 -13h00 Thể thao
17h55-17h59 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h50-19h00 Thể thao
19h55-20h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: