logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 15:59 27/6/2018
Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong kiểm tra chuyên ngành (27/6/2018)

VOV1 - Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong kiểm tra chuyên ngành.
- Doanh nghiệp với vấn đề bảo vệ thương hiệu.

Tải file Mã Nhúng:

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h55-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
11h40-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h50 -13h00 Thể thao
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN