logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Cơ hội và thách thức đối với ngành ngân hàng trong cuộc cách mạng 4.0 (29/6/2018)

- Ngân hàng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức.
- Sôi động phân khúc cho người nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam.

Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong kiểm tra chuyên ngành (27/6/2018)

- Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong kiểm tra chuyên ngành.
- Doanh nghiệp với vấn đề bảo vệ thương hiệu.

Thẩm định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần thoái hóa vốn nhà nước (26/6/2018)

- Định giá tài sản khi bán cổ phần Nhà nước, cần hướng dẫn chi tiết.
- Kết nối dịch vụ logistics tại Việt Nam, cần đầu mối quốc gia.

Tăng trưởng kinh tế gắn với sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước (21/6/2018)

- Khó, dễ tiêu thụ tro, xỉ nhiệt điện than?
- Tăng trưởng kinh tế gắn với sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước.

Hiệu quả kinh tế đem lại cho nông nghiệp từ ứng dụng Blockchain (20/6/2018)

- Để doanh nghiệp phát triển bền vững.
- Hiệu quả kinh tế đem lại cho nông nghiệp từ ứng dụng Blockchain.

Hoàn thiện quy chế bán cổ phần Nhà nước tại doanh nghiệp (19/6/2018)

- Hoàn thiện quy chế bán cổ phần Nhà nước tại doanh nghiệp.
- Nhận diện và phát triển thị trường hàng không.

Tạo động lực mới trên thị trường bán lẻ (14/6/2018)

- Tạo động lực mới trên thị trường bán lẻ.
- Điện lực Hưng Yên: Đảm bảo cấp điện nhờ công tác dịch vụ điện năng, phối hợp tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện

Kinh tế số và những tác động tới doanh nghiệp (13/6/2018)

Cần làm gì để phát triển thành công nền kinh tế số?

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h45-5h50 Quảng bá
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
7h10-7h15 Quảng cáo
8h25-8h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng bá
9h00-9h45 Góc nhìn
9h45-9h50 Quảng bá
10h00-10h05 Bản tin
11h00-11h05 Bản tin
11h50-12h00 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin
14h25-14h30 Quảng bá
14h30-14h35 Bản tin
14h55-15h00 Quảng bá
16h00-16h05 Bản tin
16h30- 16h35 Bản tin
16h55- 17h00 Quảng bá
17h45-18h00 Quảng cáo
19h50-19h55 Quảng bá
19h55-20h00 Quảng cáo
23h00-23h05 Bản Tin
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: