logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Hệ Thời Sự Chính Trị Tổng Hợp VOV1

 

I. Giới thiệu chung

Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp bắt nguồn từ chương trình Thời sự đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam, được phát triển qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, chương trình Thời sự phát triển mạnh mẽ, có vai trò nòng cốt trong hệ phát thanh Đối nội của Đài TNVN.

Ngày 1/7/1994, Hệ Thời sự được thành lập từ hệ Đối nội phát sóng 18giờ/ngày.

Ngày 7/9/2003, Hệ Thời sự được bổ sung sắp xếp lại thành Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp phát sóng từ 4h45 đến 24h00.

Ngày 1/6/2008, Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp được thành lập về cơ cấu tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ sóng VOV1 với thời lượng phát sóng 19h/ngày.

Ngày 1/1/2010, Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp chính thức phát sóng 24h/24h cung cấp  thông tin nhanh nhất về các vấn đề thời sự và chính trị, ngoại giao,  kinh tế, văn học nghệ thuật cho  thính giả trong và ngoài nước…

 

Tần số phát sóng trung và sóng ngắn từ (594, 630, 648, 655, 666, 675, 690,711) kHz và (5975, 9530, 7210)kHz. Và trên sóng FM 100 MHz.

 

 

   

II. Cơ cấu hệ

 

Giám đốc: Đồng Mạnh Hùng

 Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Nguyễn Mạnh Thắng

Phó Giám đốc

 

 Nguyễn Thị Điệp Anh

Phó Giám đốc

 

 Nguyễn Thùy Vân Phó Giám đốc   

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Vũ Phương Mai

Trưởng phòng

(04) 39365888

Phòng Thư ký biên tập

Đàm Hoa

Trưởng phòng

(04) 39364184

Nghiêm Xuân Hùng

Phó trưởng phòng

 

Nguyễn Hải Yến

Phó trưởng phòng

 

Phòng Chương trình Thời sự

Nguyễn Sỹ Khánh

Trưởng phòng

(04) 38254238

Nguyễn Thu Hòa

Phó trưởng phòng

 

Nguyễn Hằng Nga

Phó trưởng phòng

 

Phòng Thời sự trong nước

 

 


Nguyễn Mai Hồng

Phó trưởng phòng

 (04) 39341138

Nguyễn Phương Hà

Phó trưởng phòng

 

Phòng Thời sự quốc tế

Đỗ Việt Nga

Trưởng phòng

(04) 39364183

Vũ Thu Hà

Phó trưởng phòng

 

Vũ Hồ Điệp

Phó trưởng phòng

 

Phòng Khoa học – Tài nguyên – Môi trường

Vũ Tài Dũng

Trưởng phòng

(04) 39363729

Nguyễn Mỹ Hà

Phó trưởng phòng

 

Phòng Nội chính

Đặng Ngọc Chi

Trưởng phòng

(04) 39342986

Chu Thúy Ngà

Phó trưởng phòng

 

Lê Tuyết

Phó trưởng phòng

Phòng Kinh tế

Đoàn Ngọc Diệu

Trưởng phòng

(04) 39363732

Nguyễn Thu Thùy

Phó trưởng phòng

 

Phòng Nông nghiệp

Nguyễn Hương Lan

Trưởng phòng

(04) 39363727

Hồ Minh Khánh

Phó trưởng phòng

 

Phòng Biên giới-Biển đảo

 

 

Đỗ Thu Lan

Phó trưởng phòng

 

Hoàng Xuân Lan

Phó trưởng phòng

 

   

  CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

  5h45-5h50 Quảng bá
  5h50-5h59 Quảng cáo
  5h59-6h00 Báo giờ
  7h10-7h15 Quảng cáo
  8h25-8h30 Quảng cáo
  8h35-8h40 Quảng cáo
  9h00-9h45 Góc nhìn
  9h45-9h50 Quảng bá
  10h00-10h05 Bản tin
  11h00-11h05 Bản tin
  11h50-12h00 Quảng cáo
  14h00-14h05 Bản tin
  14h25-14h30 Quảng bá
  14h30-14h35 Bản tin
  14h55-15h00 Quảng bá
  16h00- 16h05 Bản tin
  16h30- 16h35 Bản tin
  16h55-17h00 Quảng bá
  17h45-18h00 Quảng cáo
  19h50-19h55 Quảng bá
  19h55-20h00 Quảng cáo
  23h00-23h05 Bản Tin
  Họ và tên (*)
  Email (*)
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ (*)


  Lượt truy cập Số người đang online: