logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 21:15 4/3/2020
Âm nhạc cống hiến: Đề cử bài hát của năm - có chất riêng và đầy cảm xúc (4/3/2020)

VOV1 - Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng.
- Dừng thí điểm “taxi công nghệ”: Thị trường vận tải liệu có minh bạch hơn?
- Bỏ ghi hình thức đào tạo trên văn bằng Đại học: Hợp xu hướng nhưng phải đi cùng thực tế.
- Âm nhạc cống hiến: Đề cử bài hát của năm - có chất riêng và đầy cảm xúc.
- Ảnh hưởng tâm lý do ở trong nhà nhiều tuần để tránh dịch bệnh COVID-19.
- Phụ nữ Afghanistan lo ngại chế độ Taliban quay lại Afghanistan.

Tải file Mã Nhúng:

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: