BAN THỜI SỰ VOV1
logovov
LỊCH PHÁT SÓNG VÀ NGHE LẠI CHƯƠNG TRÌNH
00:00:00
24h
Ngày: 15/11/2018
Xem ngày khác

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
4h45-4h50
Nhạc mở đầu - quốc ca
 
4h50-5h00
Nhạc hiệu - nhạc thể dục
 
5h00-5h10
Bản tin đầu ngày
 
5h10-5h20
Thời tiết - Rao sóng - Quảng bá
 
5h20-5h55
Mùa vàng
 
5h55-5h59
Quảng cáo
 
5h59-6h00
Báo giờ
 
6h00-6h30
Thời sự sáng
 
6h30-7h00
Quân đội nhân dân
Đổi mới giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên, yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay
7h00-8h55
Thời sự đồng hành sáng
 
8h55-9h00
Chương trình đệm
 
9h00-9h05
Bản tin thời sự
 
9h05-9h25
Dòng chảy kinh tế
Cắt giảm điểu kiện kinh doanh: mục tiêu phải cao hơn, thực hiện phải quyết liệt hơn
9h25-9h45
Chính phủ với người dân
Chuyên đề
9h45-10h00
Dân tộc và phát triển
Khơi dậy tình yêu, lòng tự hào của thế hệ trẻ với văn hóa dân tộc mình
10h00-10h05
Bản tin Thời sự
 
10h05-10h25
Xã hội chuyển động
Chuyển mạng giữ nguyên số nâng cao chất lượng dịch vụ cho người sử dụng điện thoại động.
10h25-10h30
Quảng bá-Quảng cáo
 
10h30-11h00
Vì An ninh Tổ quốc
Sẽ khó khăn cho việc thi hành án nếu kéo dài việc thông qua sự án luật thi hành án hình sự (sửa đổi)
11h00-11h20
Đảng trong cuộc sống
 
11h20-11h40
Thị trường tiêu dùng
 
11h40-11h59
Quảng cáo
 
101h59-12h00
Báo giờ
 
12h00 -12h50
Thời sự trưa
 
12h50-13h00
Thể thao
 
13h00-13h20
Mùa vàng
 
13h20-13h25
Quảng bá-Quảng cáo
 
13h25-13h45
Dòng chảy kinh tế
Cắt giảm điểu kiện kinh doanh: mục tiêu phải cao hơn, thực hiện phải quyết liệt hơn
13h45-14h00
Biển đảo Việt Nam
Các chế tài xử lý đối với chủ tầu, thuyền trưởng ngư dân, người tiếp tay cho hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển sản phầm từ tầu khai thác IUU
14h00-14h05
Bản tin thời sự
 
14h05-14h35
Khách mời Dân ca
 
14h35-14h50
Góc nhìn phóng viên
 
14h50-15h00
Thế giới và Việt Nam
 
15h00-15h15
Bản tin Thời sự
 
15h15-15h45
Chuyên gia của bạn
Bạn hữu đường xa
15h45-15h50
Chương trình đệm
 
15h50-16h00
Quảng bá-Quảng cáo
 
16h00-17h55
Thời sự đồng hành chiều
 
17h55-17h59
Quảng cáo
 
17h59-18h00
Báo giờ
 
18h00-18h50
Thời sự chiều
 
18h50-19h00
Thể thao
 
19h00-19h20
Chính phủ với người dân
Chuyên đề
19h20-19h40
Xã hội chuyển động
Chuyển mạng giữ nguyên số nâng cao chất lượng dịch vụ cho người sử dụng điện thoại động.
19h40-19h55
Dân tộc và phát triển
Khơi dậy tình yêu, lòng tự hào của thế hệ trẻ với văn hóa dân tộc mình
19h55- 20h00
Quảng cáo
 
20h00-20h30
Vì an ninh tổ quốc
 
20h30-21h00
Chuyên gia của bạn
An toàn về nhà
21h00-21h30
Quân đội nhân dân
 
21h30-22h00
Thời sự đêm
 
22h00-23h00
Thức cùng VOV
 
23h00-23h30
Ươm mầm khởi nghiệp
Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc mua bán nông sản – nhóm thử nghiệm trái cây Việt - S
23h30-23h35
Chương trình đệm
 
23h35-23h50
Bản tin cuối cùng trong ngày
 
23h50-24h00
Rao sóng + Quảng bá
 
24h00-4h00
Nhập Hệ VOV3
 
4h00-4h45
Ca nhạc chào bình minh
 
4h45-4h50
Nhạc mở đầu-Quốc ca
 Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)