logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Cải cách hành chính không chỉ là hô hào (21/8/2017)

- Thủ tục hành chính phải công bằng với tất cả người dân.
- Cải cách hành chính không chỉ là hô hào.

Sử dụng nguồn lực đầu tư hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng GDP (17/8/2017)

- Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
- Sử dụng nguồn lực đầu tư hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng GDP.
- Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trong nhiều ngành, lĩnh vực.

Đánh thuế nhà, đất: Làm sao để công bằng, minh bạch tài sản cá nhân (14/8/2017)

- Con voi chui lọt lỗ kim hay công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước còn nhiều lỗ hổng.
- Đánh thuế nhà, đất: Làm sao để công bằng, minh bạch tài sản cá nhân.
- Đề xuất kiểm soát đặc biệt cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Tín dụng hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao chậm vì “vướng” cơ chế (11/8/2017)

- Tín dụng hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao chậm vì “vướng” cơ chế.
- Làm thế nào để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Phòng, tránh sạt lở cần những giải pháp khoa học (9/8/2017)

- Tan hoang sau mưa lũ.
- Phòng, tránh sạt lở cần những giải pháp khoa học.

Khởi nghiệp, khát vọng và thách thức (8/8/2017)

- Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp.
- Khởi nghiệp, khát vọng và thách thức.

Bà Hồ Thị Kim Thoa hiện không thuộc trường hợp được thôi việc (4/8/2017)

- Bà Hồ Thị Kim Thoa hiện không thuộc trường hợp được thôi việc.
- Nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn của các doanh nghiệp tư nhân (3/8/2017)

- Tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn của các doanh nghiệp tư nhân.
- Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp tư nhân.
- Đề xuất chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Cán bộ cơ sở hành dân, không chỉ xin lỗi là xong (01/8/2017)

- Cán bộ cơ sở hành dân, không chỉ xin lỗi là xong.
- Người dân cũng cần chuẩn mực khi đến cơ quan công quyền.

Doanh nghiệp vẫn nặng gánh chi phí bất hợp lý và kiểm tra chồng chéo (24/7/2017)

- Doanh nghiệp vẫn nặng gánh chi phí bất hợp lý và kiểm tra chồng chéo.
- Vướng mắc cần tháo gỡ về thủ tục cho các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh.
- Triển khai thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Giảm lãi suất góp phần thúc đẩy nền kinh tế (18/7/2017)

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Khó khăn trong tiếp cận vốn.
- Giảm lãi suất góp phần thúc đẩy nền kinh tế.
- Hỗ trợ phương tiện nghe – xem cho các hộ nghèo.

36 Bộ, ban, ngành, địa phương thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp sở (14/7/2017)

- 36 Bộ, ban, ngành, địa phương thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp sở.
- Để Đề án thí điểm trở thành mô hình chuẩn cho công tác bổ nhiệm cán bộ.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h45-5h50 Quảng bá
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
7h10-7h15 Quảng cáo
8h25-8h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng bá
9h00-9h45 Góc nhìn
9h45-9h50 Quảng bá
10h00-10h05 Bản tin
11h00-11h05 Bản tin
11h50-12h00 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin
14h00-14h05 Bản tin
14h25-14h30 Quảng bá
14h30-14h35 Bản tin
14h55-15h00 Quảng bá
15h45- 16h00 Bài dân ca cổ
16h00- 16h05 Bản tin
16h30- 16h35 Bản tin
16h55-17h00 Quảng bá
17h45-18h00 Quảng cáo
19h50-19h55 Quảng bá
19h55-20h00 Quảng cáo
23h00-23h05 Bản Tin
Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: