logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Cần xử lý nghiêm những sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ (24/4/2017)

- Cần xử lý nghiêm những sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ.
- Bổ nhiệm cán bộ sai quy trình: Cần xử lý nghiêm để tránh hệ lụy lâu dài.
- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ khó đòi.

Quy hoạch ngành thép gắn với bảo vệ môi trường (20/4/2017)

- Quy hoạch ngành thép gắn với bảo vệ môi trường.
- Từ 1/6/2017, giá bán điện mặt trời tại Việt Nam là 2.086 đồng/kWh.

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức (19/4/2017)

- Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức.
- Không bỏ lỡ “Con tàu” cách mạng công nghiệp 4.0.

Xác định vị trí việc làm: Mấu chốt trong tinh giản biên chế (17/4/2017)

- Xác định vị trí việc làm: Mấu chốt trong tinh giản biên chế.
- Tinh giản biên chế: Ý kiến người dân.
- Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp: Cần sự nhất quán, thông suốt trong triển khai thực hiện của cả bộ máy hành chính (12/4/2017)

- Địa phương cần tận dụng lợi thế trong cạnh tranh, thu hút đầu tư.
- Quản lý kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số.
- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp: Cần sự nhất quán, thông suốt trong triển khai thực hiện của cả bộ máy hành chính.

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân về bộ máy công quyền (11/4/2017)

- Phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức.
- Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân về bộ máy công quyền.
- Quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Báo động tình trạng thanh niên thất nghiệp (7/4/2017)

- Báo động tình trạng thanh niên thất nghiệp.
- Thúc đẩy khởi nghiệp, hướng đi mới của thanh niên.

Chính phủ vẫn chịu áp lực từ những khoản vay của doanh nghiệp Nhà nước (06/4/2017)

- Chính phủ vẫn chịu áp lực từ những khoản vay của doanh nghiệp Nhà nước.
- Cần kiểm soát tốt các khoản vay của doanh nghiệp nhà nước.

PAPI 2016: Tham nhũng vặt vẫn nổi cộm (5/4/2017)

- PAPI 2016: Tham nhũng vặt vẫn nổi cộm.
- Vì sao “hối lộ” tăng hàng năm và làm thế nào để hạn chế tình trạng này?
- Chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Mở rộng điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (3/4/2017)

- Mở rộng điều kiện cấp sổ đỏ.
- Cán bộ, công chức có vai trò quan trọng thực thi chính sách.

Đảm bảo tính nhất quán trong việc ban hành cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp (31/3/2017)

- Cải thiện môi trường kinh doanh: Kiến nghị của doanh nghiệp.
- Đảm bảo tính nhất quán trong việc ban hành cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

Sáp nhập các sở ngành: Chất lượng cán bộ có được nâng lên (30/3/2017)

- Sáp nhập không phải là phép cộng cơ học.
- Sáp nhập các sở ngành: Chất lượng cán bộ có được nâng lên.
- Sử dụng ngân sách địa phương cho người nghèo vay.

Khoán xe công không hợp lý sẽ gây lãng phí hơn (24/3/2017)

- Khoán xe công không hợp lý sẽ gây lãng phí hơn.
- Tài sản công: Quản lý như thế nào.

Cần phải lên tiếng trước tình trạng xâm hại trẻ em (23/3/2017)

- Cần phải lên tiếng trước tình trạng xâm hại trẻ em.
- Tăng cường giáo dục ý thức tự phòng vệ.

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Thách thức đối với lao động Việt Nam (22/3/2017)

- Cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức đối với lao động Việt Nam.
- Đào tạo phải thích ứng với tiến bộ của khoa học.

Huy động 364 nghìn tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội có ảnh hưởng đến an toàn quỹ (16/3/2017)

- Giải pháp nào quản lý hiệu quả Quỹ bảo hiểm xã hội.
- Huy động 364 nghìn tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội có ảnh hưởng đến an toàn quỹ.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
7h10-7h15 Quảng cáo
8h25-8h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng bá
9h00-9h45 Góc nhìn
9h45-9h50 Quảng bá
10h00-10h05 Bản tin
11h00-11h05 Bản tin
11h50-12h00 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin
14h25-14h30 Quảng bá
14h30-14h35 Bản tin
14h55-15h00 Quảng bá
16h00-16h05 Bản tin
16h30- 16h35 Bản tin
16h55- 17h00 Quảng bá
17h45-18h00 Quảng cáo
19h50-19h55 Quảng bá
19h55-20h00 Quảng cáo
23h00-23h05 Bản Tin
Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: