logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Gia Lai: Hệ lụy của tình trạng cho thuê đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (5/3/2018)

- An cư ở bản mới Phiêng Luông.
- Gia Lai: Hệ lụy của tình trạng cho thuê đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả: Thông điệp và quyết tâm (1/3/2018)

- Tạo dựng môi trường kinh doanh liêm chính.
- Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả: Thông điệp và quyết tâm.

Quảng Ninh tiên phong tương tác với doanh nghiệp qua Facebook. (28/02/2018)

- Phấn đấu đến năm 2020 có 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ.
- Quảng Ninh tiên phong tương tác với doanh nghiệp qua Facebook.

Xây dựng Chính phủ liêm chính: Bắt đầu từ Chính phủ điện tử (26/2/2018)

- Xây dựng Chính phủ liêm chính: Bắt đầu từ Chính phủ điện tử.
- Chính phủ điện tử với người dân và doanh nghiệp.
- Xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông.

Nhiều triển vọng thị trường bất động sản (23/2/2018)

- Nhiều triển vọng thị trường bất động sản.
- Nhà ở xã hội, cần chính sách thông thoáng.

Việt Nam vượt bậc trong thu hút đầu tư (22/2/2018)

- Việt Nam vượt bậc trong thu hút đầu tư.
- Thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Phú Yên.

Chung tay chăm to Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách (12/02/2018)

- Hải Dương, chương trình “Xuân ấm tình người”.
- Chung tay chăm to Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách.
- Đề xuất về sử dụng tài chính trong khai thác công trình thủy lợi.

Phòng chống tham nhũng: Vai trò của người dân (9/2/2018)

- Phòng chống tham nhũng: Vai trò của người dân.
- Ý kiến của người dân về công tác phòng chống tham nhũng.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h45-5h50 Quảng bá
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
7h10-7h15 Quảng cáo
8h25-8h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng bá
9h00-9h45 Góc nhìn
9h45-9h50 Quảng bá
10h00-10h05 Bản tin
11h00-11h05 Bản tin
11h50-12h00 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin
14h25-14h30 Quảng bá
14h30-14h35 Bản tin
14h55-15h00 Quảng bá
16h00-16h05 Bản tin
16h30- 16h35 Bản tin
16h55- 17h00 Quảng bá
17h45-18h00 Quảng cáo
19h50-19h55 Quảng bá
19h55-20h00 Quảng cáo
23h00-23h05 Bản Tin
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: