logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Khơi thông dòng vốn cho Hợp tác xã và kinh tế tư nhân (15/6/2018)

Hợp tác xã và kinh tế tư nhân khó khăn do thiếu vốn sản xuất, rất cần được tiếp cận nguồn vốn vay.

Hãy yêu nước một cách sáng suốt (14/6/2018)

- Yêu nước trước hết là tôn trọng pháp luật.
- Hãy yêu nước một cách sáng suốt.

Lâm Đồng đẩy nhanh xây dựng bộ máy chính trị gọn nhẹ (11/6/2018)

- Lâm Đồng đẩy nhanh xây dựng bộ máy chính trị nhanh gọn.
- Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh mới ở mức dọn rào cản (30/5/2018)

Các điều kiện kinh doanh trói buộc doanh nghiệp cần được nhanh chóng bãi bỏ.

Đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử (24/5/2018)

Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử còn hạn chế, cần hoàn thiện pháp lý.

Chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức (18/5/2018)

- Quản lý đạo đức, trách nhiệm đội ngũ giáo viên còn bất cập.
- Chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h55-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
11h40-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h50 -13h00 Thể thao
17h55-17h59 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h50-19h00 Thể thao
19h55-20h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: