logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Chính sách trợ giúp pháp lý – hiệu quả và những hạn chế (31/7/2018)

- Chính sách trợ giúp pháp lý – hiệu quả và những hạn chế.
- Phát triển nghề Luật sư: Những khó khăn thách thức.
- Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không vốn tối thiểu 700 tỷ đồng.

Tinh giản biên chế, đề cao trách nhiệm người đứng đầu (26/7/2018)

Giải pháp nào đạt mục tiêu đến năm 2020 tinh giản biên chế được 10%?

Hà Nội thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế, sắp xếp lại các phòng ban (23/7/2018)

- Nhiều vướng mắc khi xây dựng khung năng lực vị trí việc làm của cán bộ công chức.
- Hà Nội thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế, sắp xếp lại các phòng ban.

Giải quyết việc làm cho người lao động trong thời kỳ hội nhập (19/7/2018)

- Người lao động trong thời kỳ hội nhập – những kỳ vọng.
- Đổi mới công tác dạy nghề: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp Nhà nước – Vì sao chưa được thực hiện nghiêm túc? (17/7/2018)

- Minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp Nhà nước - Vì sao chưa được thực hiện nghiêm túc?
- Làm thế nào để việc công khai minh bạch thông tin của doanh nghiệp Nhà nước thực hiện hiệu quả hơn?

Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính (13/7/2018)

Thực hiện Nghị quyết số 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, các Bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai và đến nay đạt được những kết quả bước đầu quan trọng như, xây dựng và đưa vào vận hành một số cơ sở dữ liệu; một số Bộ, ngành đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tại một số địa phương, hệ thống thông tin một cửa điện tử được đưa vào vận hành, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của đội ngũ công chức. Tuy vậy, theo các chuyên gia, việc thực hiện chính phủ điện tử vẫn cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ các bộ, ngành, địa phương bởi thực tế vẫn còn nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao chưa được phổ biến.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h55-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
7h10-7h15 Quảng cáo
12h50-13h00 Thể thao
13h00-13h20 Mùa vàng
14h35- 14h50 VOV kết nối
18h50-19h00 Thể thao
19h55-20h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h30-23h35 Quảng bá
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: