logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Cắt giảm điều kiện kinh doanh mới ở mức dọn rào cản (30/5/2018)

Các điều kiện kinh doanh trói buộc doanh nghiệp cần được nhanh chóng bãi bỏ.

Đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử (24/5/2018)

Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử còn hạn chế, cần hoàn thiện pháp lý.

Chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức (18/5/2018)

- Quản lý đạo đức, trách nhiệm đội ngũ giáo viên còn bất cập.
- Chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức.

Để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển (17/5/2018)

Việt Nam có hơn 90 triệu dân nhưng mới chỉ có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup) đang hoạt động. Phần lớn các Startup này đang ở giai đoạn khởi đầu, còn hạn chế về năng lực đội ngũ, mô hình kinh doanh và thiết kế sản phẩm. Để Startup Việt Nam phát triển bền vững, doanh nghiệp cần nền tảng khuôn khổ pháp luật hoàn thiện, thuận lợi, đồng thời cần sự liên kết, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tập đoàn đi trước.

Nhất thể hóa Bí thư kiêm Chủ tịch, những vấn đề đặt ra từ cơ sở (16/5/2018)

Làm sao để giải bài toán hài hòa với người nắm giữ hai vai trò có tâm và có tầm?

Sự cần thiết của việc năng tuổi nghỉ hưu (14/5/2018)

Tăng tuổi nghỉ hưu, bài toán cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

Cải cách chính sách tiền lương: Không để vì lương mà chạy đua chức vụ (11/5/2018)

Đề án "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" vừa được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 7, khóa 12. Trong đó, chính sách tiền lương được cải cách sẽ bãi bỏ hệ thống bảng lương được coi là quá phức tạp, chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, mang tính bình quân, cào bằng như hiện nay bằng các bảng lương mới đơn giản và phù hợp hơn. Với đề án này, người dân mong đợi vấn đề tiền lương, phụ cấp sẽ rõ ràng hơn và cán bộ công chức sẽ sống thực sự bằng tiền lương của mình.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h45-5h50 Quảng bá
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
7h10-7h15 Quảng cáo
8h25-8h30 Quảng cáo
9h00-9h45 Góc nhìn
9h45-9h50 Quảng bá
10h00-10h05 Bản tin
11h50-12h00 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin
14h25-14h30 Quảng bá
14h30-14h35 Bản tin
14h55-15h00 Quảng bá
16h00- 16h05 Bản tin
16h30- 16h35 Bản tin
16h55-17h00 Quảng bá
17h45-18h00 Quảng cáo
19h50-19h55 Quảng bá
19h55-20h00 Quảng cáo
23h00-23h05 Bản Tin
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: