logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Tinh giản biên chế, đề cao trách nhiệm người đứng đầu (26/7/2018)

Giải pháp nào đạt mục tiêu đến năm 2020 tinh giản biên chế được 10%?

Hà Nội thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế, sắp xếp lại các phòng ban (23/7/2018)

- Nhiều vướng mắc khi xây dựng khung năng lực vị trí việc làm của cán bộ công chức.
- Hà Nội thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế, sắp xếp lại các phòng ban.

Giải quyết việc làm cho người lao động trong thời kỳ hội nhập (19/7/2018)

- Người lao động trong thời kỳ hội nhập – những kỳ vọng.
- Đổi mới công tác dạy nghề: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp Nhà nước – Vì sao chưa được thực hiện nghiêm túc? (17/7/2018)

- Minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp Nhà nước - Vì sao chưa được thực hiện nghiêm túc?
- Làm thế nào để việc công khai minh bạch thông tin của doanh nghiệp Nhà nước thực hiện hiệu quả hơn?

Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính (13/7/2018)

Thực hiện Nghị quyết số 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, các Bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai và đến nay đạt được những kết quả bước đầu quan trọng như, xây dựng và đưa vào vận hành một số cơ sở dữ liệu; một số Bộ, ngành đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tại một số địa phương, hệ thống thông tin một cửa điện tử được đưa vào vận hành, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của đội ngũ công chức. Tuy vậy, theo các chuyên gia, việc thực hiện chính phủ điện tử vẫn cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ các bộ, ngành, địa phương bởi thực tế vẫn còn nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao chưa được phổ biến.

Cán bộ sử dụng bằng giả và câu chuyện quản lý nhà nước (9/7/2018)

- Cán bộ sử dụng bằng giả và câu chuyện quản lý nhà nước.
- Một số nội dung chính của dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h55-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
11h40-11h59 Quảng cáo
101h59-12h00 Báo giờ
12h00 -12h50 Thời sự trưa
12h50-13h00 Thể thao
13h00-13h20 Mùa vàng
17h59-18h00 Báo giờ
18h50-19h00 Thể thao
19h55- 20h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: