logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:32 9/10/2020
Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao  khả năng thích ứng của nền kinh tế nhằm đảm bảo các mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2030 (9/10/2020)

VOV1 - Tại Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một trong những nội dung quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong những năm vừa qua, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 5 năm, 10 năm tới. Câu chuyện Thời sự hôm nay với sự tham gia của TS Nguyễn Đình Cung - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương sẽ bàn về những giải pháp cần thực hiện để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế nhằm đảm bảo các mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2030.

Tác giả : Nguyên Long

Tải file Mã Nhúng:

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h45-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN
17h00-17h50 Nhịp sống
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: