logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:39 20/10/2020
Ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (20/10/2020)

VOV1 - Hôm nay, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng chính thức được công bố để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Mục đích là tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước trong những năm tới. Những ý kiến xác đáng, trách nhiệm sẽ được Đảng ta trân trọng tiếp thu để hoàn thiện hơn các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Bình luận của Biên tập viên Nghiêm Hùng, qua giọng đọc của Phát thanh viên Hoàng Sang.

Tải file Mã Nhúng:

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h45-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN
15h50-16h00 Quảng cáo
17h00-17h50 Nhịp sống
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: