logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 10:47 7/3/2019
Xã hội hóa dịch vụ công – Xu thế tất yếu của hội nhập (7/3/2019)

VOV1 Xã hội hóa dịch vụ công là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta từ lâu. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã khẳng định “Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, đặc biệt là cho những vùng nghèo, người nghèo, bảo đảm những dịch vụ cơ bản cho nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, vận dụng hợp lý những mặt tích cực của cơ chế thị trường”… Nhân sự kiện mới đây Bộ Công Thương chuyển thủ tục đăng ký, chứng nhận xuất xứ hàng hóa hưởng ưu đãi thuế quan (GSP) của doanh nghiệp sang cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, biên tập viên Nguyên Long có bài bình luận.

Tải file Mã Nhúng:

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

14h35-14h50 VOV kết nối
00h00-04h00 Nhập hệ VOV3
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: