logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 8:27 15/5/2018
Tăng lương giảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính (15/5/2018)

VOV1 Một trong 3 vấn đề quan trọng được Hội nghị Trung ương 7 thông qua là Nghị quyết về "Cải cách chính sách tiền lương". Ngoài mục đích nâng cao đời sống người làm công ăn lương, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của người lao động, chính sách này còn tạo động lực để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn với đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, không quan liêu tham nhũng. Hay nói khác hơn là xây dựng cho đất nước một đội ngũ cán bộ liêm chính từ gốc. Bình luận của biên tập viên Vân Thiêng.

Tải file Mã Nhúng:

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h45-5h50 Quảng bá
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
7h10-7h15 Quảng cáo
8h25-8h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng bá
9h00-9h45 Góc nhìn
9h45-9h50 Quảng bá
10h00-10h05 Bản tin
11h00-11h05 Bản tin
11h50-12h00 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin
14h00-14h05 Bản tin
14h25-14h30 Quảng bá
14h30-14h35 Bản tin
14h55-15h00 Quảng bá
15h45- 16h00 Bài dân ca cổ
16h00- 16h05 Bản tin
16h30- 16h35 Bản tin
16h55-17h00 Quảng bá
17h45-18h00 Quảng cáo
19h50-19h55 Quảng bá
19h55-20h00 Quảng cáo
23h00-23h05 Bản Tin
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: