Chương trình đang phát: Thời sự trưa

Giờ phát: 12h00-12h57

Giờ phát: 13h00-13h20

Chương trình: Mùa vàng (phát lại)