Chương trình đang phát: Thể thao 7 ngày

Giờ phát: 8h30-9h00

Giờ phát: 9h00-9h15

Chương trình: Bản tin thời sự-Quảng bá