Chương trình đang phát: Biển đảo Việt Nam

Giờ phát: 13h45-14h00

Giờ phát: 14h00-14h05

Chương trình: Bản tin thời sự.