Chương trình đang phát: Quân đội nhân dân

Giờ phát: 21h00-21h30

Giờ phát: 21h30-22h00

Chương trình: Thời sự đêm