logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

4h50-5h05 Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng
5h05-5h20 Bản tin (Trực tiếp)
5h20-5h25 Thời tiết Thủy văn biển
5h25-5h30 Quảng cáo Quảng bá
5h30-5h40 Biển đảo Việt Nam
5h40-5h50 Nông nghiệp và nông thôn
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
6h00-6h30 Thời sự sáng
6h30-7h00 Quân đội nhân dân
7h00-7h10 Quốc hội với cử tri
7h10-7h15 Quảng cáo
7h15-8h15 Theo dòng thời sự
8h15-8h25 Khoa học và Công nghệ
8h25-8h30 Quảng cáo
8h30-8h35 Bản tin văn hóa
8h35-8h40 Quảng cáo
8h40-9h00 Giai điệu bạn bè (Tuần 1 và 3) Khách mời âm nhạc (Tuần 2 và 4)
9h00-9h15 Bản tin tổng hợp (trực tiếp)
9h15-9h30 Văn hóa giải trí
9h30-9h35 Bản tin kinh tế thế giới
9h35-9h45 Kinh tế
9h45 -9h55 Pháp luật và đời sống
10h00-10h05 Bản tin (Trực tiếp)
10h05-10h25 Trang âm nhạc tuổi hồng
10h25-10h30 Bản tin môi trường
10h30-11h00 Vì an ninh tổ quốc
11h00-11h05 Bản tin (Trực tiếp)
11h05-11h15 Chính phủ với người dân
11h15-11h20 Bản tin thị trường giá cả
11h20-11h50 Chương trình quảng cáo
11h50-12h00 Quảng cáo
12h00-13h00 Thời sự trưa
13h00-14h00 Theo dòng thời sự PL
14h00-14h05 Bản tin
14h05-14h15 Chính phủ với người dân
14h15-14h25 Biển đảo Việt Nam
14h25-14h30 Quảng bá
14h30-14h35 Bản tin nông sản
14h35-14h45 Hồ sơ sự kiện
14h45-15h00 Giọng ca nghệ sỹ
15h00-15h15 Bản tin tổng hợp
15h15-15h45 Chuyên gia của bạn
15h45-16h00 Văn hóa giải trí
16h00- 16h05 Bản tin (trực tiếp)
16h05- 16h15 Nông nghiệp và nông thôn
16h15- 16h30 Điểm báo
16h30- 16h35 Bản tin pháp luật
16h35- 16h45 Khoa học và công nghệ
16h45- 16h55 Dân tộc và Phát triển
16h55-17h00 Quảng bá Đệm
17h00-17h45 ĐIỂM HẸN 17H
17h45-18h00 Quảng cáo
18h00-18h45 Thời sự chiều
18h45-19h00 Thể thao, Quảng cáo, Thời tiết
19h00-19h10 Quốc hội với cử tri
19h10-19h20 KINH TẾ
19h20-19h30 Pháp luật và đời sống
19h30-19h35 Bản tin ATGT
19h35-19h55 Hồi âm sáng tác mới
19h55-20h00 Quảng cáo
20h00-20h30 Vì an ninh tổ quốc
20h30-21h00

Chuyên gia của bạn
- Tư vấn pháp luật

21h00-21h30 Quân đội nhân dân
21h30-22h00 Thời sự đêm
22h00-22h10 Chính phủ với người dân
22h10-22h15 Quảng cáo
22h15-22h30 Alo – VOV1
22h30-22h40 Thế giới 24h00
22h40-22h50 Dân tộc và Phát triển
22h50-23h00 Hồ sơ sự kiện quốc tế
23h00-23h05 Bản Tin
23h05-23h15 Rao sóng Quảng bá
23h15-23h30 Văn hóa giải trí
23h30-23h50 Trang âm nhạc truyền thanh
23h50-24h00 Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ
24h00-4h00 Nhập Hệ VOV3
Chọn ngày khác » 
Chọn ngày khác
Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)